BKI ครองความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- (Excellent)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ที่ระดับ A- (Excellent) Outlook Negative ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จาก A.M. Best Company สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก โดยบริษัทฯ ครองอันดับที่ระดับ A- มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีเสถียรภาพทางการเงิน