BKI มอบสินไหม PA กว่า 1.2 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายยงยุทธ นิสุทธิวรรณ ผู้จัดการสาขาสระบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 1,239,187.50 บาท ให้แก่นางศรีสุดา เขียวเม่น ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบุตรของนางจงจิตร ศรีโสภา ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

โดยมีนายชัยณรงค์ คงลาภ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้