DITP รุกตลาดออนไลน์ผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยตัวเลขค้าออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com ช่วง เม.ย. – ก.ย.61 รวมกว่า 302 ล้านบาท สินค้าอาหารขายดีติดลมบน 22 ต.ค.61 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยยอดการซื้อขายช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาน 2561 ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com รวม 302 ล้านบาท โดยสินค้าอาหารเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด และจีนเป็นตลาดอันดับหนึ่ง ตามด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และเกาหลีใต้

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า การค้าออนไลน์ในลักษณะ B2B (BusinesstoBusiness) ระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com มีทิศทางที่ดี โดยช่วงเดือนเมษายน ถึง กันยายน ที่ผ่านมา สามารถเก็บมูลค่าการซื้อขายที่มีหลักฐานผ่านการโพสต์ความต้องการซื้อบนเว็บไซต์และการจับคู่เจรจาธุรกิจจำนวน 174 รายการ มูลค่ารวมกว่า 302 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าที่ผู้นำเข้าต่างชาติให้ความสนใจสั่งซื้อได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้าน สินค้าสุขภาพและความงาม เป็นต้น โดยประเทศที่มีมูลค่าการสั่งซื้อสูงที่สุดคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และ สาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับ

“โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีนโยบายในการผลักดันผู้ประกอบการในการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนภูมิภาคที่มีสินค้าและบริการคุณภาพระดับส่งออก โดยจะเร่งพัฒนาเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายมากขึ้น และเตรียมเปิดบริการ eQuotation และ eBusiness Matching เพื่อให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายสามารถทำการค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเร่งเจาะกลุ่มผู้นำเข้าต่างชาติในประเทศศักยภาพอย่าง จีน สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการส่งออกผ่านแฟลตฟอร์มระดับสากลได้มากขึ้น” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

เว็บไซต์ Thaitrade.com ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 54 จนปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกรวม 195,689 ราย ประกอบด้วย สมาชิกผู้ซื้อ (buyer) 170,851 ราย  และสมาชิกผู้ขาย (seller) 24,838 ราย  เกิดการจับคู่ธุรกิจจำนวน 7,061 คู่ และสามารถสร้างมูลค่าซื้อขายรวม 5,555 ล้านบาท