เอไอเอ ประเทศไทย เตรียมความพร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ในที่ทำงาน ‘New Normal @ AIA’

เอไอเอ ประเทศไทย เตรียมความพร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ในที่ทำงาน ‘New Normal @ AIA’ เพื่อพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย เตรียมความพร้อมหลังปลดล็อคระลอกใหม่ เพื่อให้พนักงานกว่า 2,000 คนที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ได้เรียนรู้ถึงวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ในที่ทำงาน ผ่านแคมเปญ ‘New Normal @ AIA’ ซึ่งได้รวบรวมรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีตามหลักสาธารณสุข อีกทั้ง ยังเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในอาคาร ให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’


ทั้งนี้ สำหรับแคมเปญ ‘New Normal @ AIA’ เป็นแคมเปญเฉพาะกิจ ที่มุ่งให้พนักงานของเอไอเอ เข้าใจร่วมกันถึงวิถีชีวิตใหม่ในที่ทำงาน และนำมาปฏิบัติ อาทิ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและไม่พูดคุยระหว่างโดยสารลิฟต์ สวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อเข้าประชุม

การเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร รวมถึงการกินร้อน ใช้ช้อนและภาชนะของตัวเอง เป็นต้น ซึ่งวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคนในสังคม ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยผลักดันให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน