กฟผ. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2561 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบเงินสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว จำนวน 16,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 500,000 บาท) จาก Mr. Lee, Young-Jo ประธานกรรมการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์บริษัท Korea Midland Power จำกัด (KOMIPO) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือ ผู้มีปัญหาด้านสายตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น