เมืองไทยประกันภัย และ มูลนิธิเทใจ ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 14 แห่ง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ และ คุณเอด้า จิรไพศาลกุล จากเทใจดอทคอม ร่วมส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) จำนวน 3,002 กรมธรรม์ทุนประกันรวมทั้งสิ้น 600,400,000 บาท (หกร้อยล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 14 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เปรียบเสมือนสงครามครั้งใหญ่ ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิต จนเกิด New Normal ขึ้นในสังคมโลก และถึงแม้ในขณะนี้สถานการณ์ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้น ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารหลายแห่งกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง แต่การเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ

โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ บมจ.เมืองไทยประกันภัย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักรบเสื้อกาวน์ทุกท่านที่ทำงานหนักเพื่อคนไทยมาตลอด พวกเรา…ชาวเมืองไทยประกันภัยทุกคนขอขอบคุณจากหัวใจค่ะ