โฉมใหม่”ไปรษณีย์ไทย”ผนึก”CAT”รับ New Normal!

New Normal ความปกติใหม่ที่ต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องมี New Normal มารองรับ ซึ่งขณะนี้หลายองค์กรก็ได้ปรับสู่ New Normal กันบ้างแล้ว เช่นเดียวกับ”ไปรษณีย์ไทย” ที่เตรียมปรับโฉมบริการงานไปรษณีย์รับ New Normal เช่นกัน

การปรับโฉมครั้งนี้ไปรษณีย์ไทยไม่ได้ฉายเดี่ยว แต่ได้ควงคู่ CAT เจ้าพ่อการสื่อสารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งโลจิสติกส์ยกระดับบริการไปรษณีย์รับความเปลี่ยนแปลงหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามบันทึกข้อตกลงในรูปแบบ Online ผ่านระบบ CAT Conference ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบยืนยันความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการที่ไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนรูปแบบใหม่ หรือ New Normal หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้บริการ สำหรับความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเร็ว ๆ นี้