กู้กสิกรไทย ใช้กองทุนรวมเป็นหลักประกัน อนุมัติง่าย ได้เงินเร็วใน 3 วัน

กสิกรไทยเปิดให้ลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไม่ทิ้งกัน” โดยใช้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย (บลจ.ทหารไทย) เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็วภายใน 3 วันทำการ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องชั่วคราวให้ลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ ในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 กองทุนรวมที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ประกอบด้วย

กองทุนรวม บลจ.กสิกรไทย ที่มีความเสี่ยงกองทุนระดับ 14 และมีเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด สามารถใช้ขอสินเชื่อบุคคล วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท หรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน

กองทุนรวม บลจ.ทหารไทย สามารถใช้ได้ กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBFสามารถขอสินเชื่อบุคคล วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท หรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KContact Center โทร. 028888888 กด 5 หรือคลิก https://kbank.co/3bc0QCw สำหรับสินเชื่อบุคคล หรือ KBIZ Contact Center โทร. 028888822 กด 65 หรือคลิก https://kbank.co/2LaeL1h สำหรับสินเชื่อเชิงพาณิชย์