ทีเอ็มบีเสนอบริการใหม่ “ Digital Invoice and Online Payment Service ” รับ-จ่ายชำระเงินแบบครบวงจร

ทีเอ็มบี ผู้นำแนวคิด Make REAL Change แนะนำนวัตกรรมใหม่ของวงการธนาคาร พัฒนาโซลูชันดิจิทัลตอบโจทย์การทำธุรกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งบริการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการพร้อมชำระเงินออนไลน์ “Digital Invoice and Online Payment Service” สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคมตามนโยบายรัฐ ช่วยปรับกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้นผ่านทางดิจิทัล โดดเด่นด้วยระบบจัดการใบแจ้งหนี้แบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจรับ-จ่าย สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาการสัมผัสและการจับเงินสด ระบบได้ถูกพัฒนามาอย่างสมบูรณ์ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่าย เหมาะกับธุรกิจที่มีการรับชำระเงินจากหลากหลายลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ และ ช่วยให้ดำเนินธุรกิจแบบไม่สะดุด รวมทั้งลดข้อจำกัดของการเดินทางในช่วงนี้

นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ Head of Product – Commercial Digital Innovation ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน และหลายองค์กรพากันปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ลดการเดินทาง รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ทีเอ็มบี จึงแนะนำโซลูชันใหม่บนดิจิทัล “ Digital Invoice and Online Payment Service” หรือ บริการเรียกเก็บค่าสินค้า-บริการ และการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ มาช่วยลูกค้าธุรกิจแก้ปัญหาและเพิ่มความสะดวกในการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานในสถานการณ์แบบนี้ อีกทั้งเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้กับองค์กรธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของธนาคารที่ต้องการสร้างชีวิตการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

นางสาวกนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้สถานการณ์ช่วงนี้ ทีเอ็มบีอยากชวนให้องค์กรธุรกิจลุกขึ้นมาตั้งรับเชิงรุก พร้อมปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน หันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจสูงสุด และกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยบริการนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาช่วยให้ทั้งองค์กรและลูกค้าขององค์กรทำงานได้ง่ายและมีความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียกเก็บเงินอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง Digital Invoice and Online Payment Service พร้อมเข้ามาตอบโจทย์ ลดปัญหาการสัมผัสและการจับเงินสด เหมาะกับธุรกิจประเภทที่มีการรับชำระเงินจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล นิติบุคคลอาคารชุด ธุรกิจที่มีการจัดเก็บค่าสมาชิก ต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจที่มีตัวแทนจำหน่ายและพนักงานขายซึ่งได้ประโยชน์ต่อทั้งองค์กรที่เป็นผู้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ และลูกค้าธุรกิจที่เป็นผู้ชำระเงิน

ทั้งนี้ ธุรกิจที่เป็นผู้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานง่ายๆ ผ่านระบบ เพื่อช่วยจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ และจัดส่งให้ลูกค้าทาง SMS หรือ อีเมล แบบอัตโนมัติ โดยสามารถจัดส่งทีละรายการ หรือ แบบเป็นชุดข้อมูล ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมด้วยระบบการรับชำระเงินออนไลน์แบบรู้ผลการชำระเงินทันทีพร้อมส่งหลักฐานยืนยันการรับชำระให้แก่คู่ค้า รวมถึงเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทุกธุรกิจ รับทราบความเคลื่อนไหวทันท่วงที (Real Time) ทำให้สามารถติดตามสถานะการชำระเงิน หรือ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆผ่านรายงาน Dashboard – Business Analytic Tool ได้ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ชำระเงินก็จะได้รับความสะดวก โดยจะได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ พร้อมรายละเอียดก่อนการชำระเงิน ซึ่งครอบคลุมทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ชำระด้วยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต หรือ โอนเงินผ่าน Mobile Banking (ได้ทุกธนาคาร) อีกทั้งมีความปลอดภัย ได้รับหลักฐานยืนยันการชำระทันที เมื่อชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบบอัพเดทสถานะการชำระเงินให้ผู้รับชำระทราบโดยอัตโนมัติ และที่สำคัญไม่ต้องสัมผัสเงินสดกันอีกด้วย

“โซลูชันใหม่บนดิจิทัลนี้ จะตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยทีเอ็มบีพร้อมเคียงข้างลูกค้าในการตั้งรับปรับตัว ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยลดผลกระทบให้กับองค์กรธุรกิจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นางสาวกนกวรรณ กล่าวสรุป