กรุงเทพประกันชีวิต ให้บริการธุรกรรมออนไลน์ 24 ชั่วโมง ในสถานการณ์ ‘โควิด-19’ 

กรุงเทพประกันชีวิต อำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ด้วยการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญา ชำระเบี้ยประกัน และการดำเนินการด้านสินไหม ผ่านระบบบริการออนไลน์ทั้งเว็ปไซด์ (Website), ไลน์ ออฟฟิเชียล (Line Official), แอพพลิเคชัน BLA Happy Life, แอพพลิเคชัน BLA GMC และ Call Center

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรุงเทพประกันชีวิตมีความห่วงใยความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน จึงมีมาตรการยกระดับการให้บริการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดการเดินทางของลูกค้า และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านผ่านการบริการที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ มุ่งเน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว และคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด”

สำหรับลูกค้าประกันเดี่ยว สามารถรับบริการออนไลน์ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

  • แอปพลิเคชั่น BLA Happy Life ให้บริการ e–Service ได้แก่ e-Payment ชำระเบี้ยประกันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและแบบตัดเงินผ่านบัตรเครดิต, e-Document ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย ใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ย ใบเสร็จรับเงิน สัญญาอิเล็กทรอนิกส์, e-Pos ยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์, e-Claim เรียกร้องสินไหมทั้งค่ารักษาพยาบาล หรืออุบัติเหตุ           และ e-Investment ดูข้อมูลการลงทุน ดาวน์โหลดมาใช้งานในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android
  • ระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com

เพื่อตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องสินไหม ดาวน์โหลดหนังสือรับรองและแบบฟอร์มต่างๆ และตรวจสอบข้อมูลการลงทุน

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Call Center โทร. 02 777 8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ไลน์ออฟฟิเชียล @BangkokLife หรืออีเมล CSC@bangkoklife.com ได้เช่นกัน

สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม สามารถรับบริการออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  • แอปพลิเคชั่น Member Care (BLA GMC) ใช้ในการตรวจสอบหรือค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ประกันกลุ่ม เช่น ผลประโยชน์ความคุ้มครอง, รายละเอียดสินไหมสุขภาพ ประวัติการเคลม สถานะการจ่ายสินไหม วิธีเรียกร้องสินไหม รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา พร้อมเบอร์ติดต่อ แผนที่การเดินทาง และบริการอื่นๆ สามารถแสดงผลข้อมูลอัพเดทแบบเรียลไทม์ ดาวน์โหลดมาใช้งานในสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android
  • เว็บไซต์ https://bweblink.bangkoklife.com/gmc/ ใช้ในการตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ และบริการอื่นๆ ได้เหมือนกับแอปพลิเคชัน Member Care (BLA GMC)

          ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถติดต่อรับบริการจากกรุงเทพประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนที่คุณรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02 777 8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง) Line @BangkokLife หรืออีเมล CSC@bangkoklife.com ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพประกันชีวิต #สู้ไปด้วยกัน #StaySafe #FightTogether