อาคเนย์ เปิดช่องทางการขายใหม่“Digital Face to Face” ช่วงโควิด-19

ฝอาคเนย์ประกันชีวิต เข้าใจและห่วงใยลูกค้า เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลผสานช่องทางออนไลน์ เปิดบริการขายกรมธรรม์เฉพาะกิจแบบ “Digital Face to Face” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจและคู่ค้า(ตัวแทน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อาคเนย์เข้าใจและห่วงใยลูกค้า ร่วมถึงคู่ค้าทุกราย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเพื่อร่วมสนับสนุนการลดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของรัฐบาล จึงนำเสนอการขายประกันเฉพาะกิจรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “Digital Face to Face” ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่แม้จะไม่ได้พบกันก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งมอบความปรารถนาดีผ่านกรมธรรม์ได้ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ต้องการความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสูงสุดเช่นกัน

สำหรับขั้นตอนการเสนอขายประกันแบบ Digital Face to Face ทางตัวแทนจะสามารถนำเสนอกรมธรรม์ประกันและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การคำยินยอมจากลูกค้าก่อนการบันทึกภาพ เสียง และข้อมูลการสนทนา เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในกรณีที่ลูกค้าสนใจและตกลงทำประกัน ตัวแทนจะกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในใบคำขอเอาประกันภัยแทนลูกค้า และส่งกลับไปให้ตรวจสอบความถูกต้องผ่านอีเมล์ SMS หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ตกลงไว้กับลูกค้า และเมื่อบริษัทตกลงรับประกันภัย จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน จากนั้น Telesales จะติดต่อลูกค้าเพื่อขอคำยืนยันการทำประกัยภัยผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป

“บริษัทฯ ขอขอบคุณคปภ. ที่ได้ลงนามอนุมัติการขายประกันแบบ Digital Face to Face ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนและอุตสาหกรรมประกันภัย โดยอาคเนย์พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจและมั่นใจในตัวแทนและระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ภายใต้สโลแกน อาคเนย์ออนไลน์ ง่ายๆแค่คลิก” นางภฤตยา กล่าว

นอกจากบริการ Digital Face to Face แล้ว อาคเนย์ยังอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันที่ใช่ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์ม “อาคเนย์ออนไลน์” เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็รับความคุ้มครองทันที ทั้งประกันออมทรัพย์ บำนาญ ลดหย่อนภาษี ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆ หรือ สามารถนัดหมายตัวแทนผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการเงินทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการนัดหมาย เลือกตัวแทนในระบบ และเวลาที่ต้องการ เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือเลือกซื้อประกันที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนจะทำการติดต่อกลับผ่านช่องทาง Digital Face to Face ทำให้การซื้อประกันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป