‘ถาวร’ เซ็นคำสั่งตั้ง ‘บิ๊กหยม’ อดีต ผบช.น. นั่งหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบปมทุจริต-สางปัญหาภายใน ‘การบินไทย’ เดดไลน์ 150 วัน

“ถาวร” เซ็นคำสั่งตั้ง “บิ๊กหยม” อดีต ผบช.น. นั่งหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบปมทุจริต-สางปัญหาภายใน “การบินไทย” หลังขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เดดไลน์ 150 วัน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารงานกิจการของบริษัท และปัญหาการทุจริตบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้เกิดประสบภาวะขาดทุน โดยคณะทำงานดังกล่าว มีทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งมี พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม) คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ทั้งนี้ หลังจากได้ตรวจสอบพบภาวะขาดทุนของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีต่อเนื่อง คือ ปี 2560 ขาดทุน 2,107 ล้านบาท, ปี 2561 ขาดทุน 11,625 ล้านบาท และปี 2562 ขาดทุน 12,092 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความกังวลในฐานะผู้กำกับดูแลและได้มีการหารือ รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า 20 ครั้ง รวมถึงการขอทราบ และให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนการจัดหาเครื่องบินระยะที่ 2 จำนวน 38 ลำ แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การแก้ไขปัญหาการจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทน (Agent) การแก้ไขปัญหาการทุจริตในบริษัท

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขอรับฟังมาตรการ แนวทาง และแผนรองรับการบริหารจัดการบริษัทในช่วงวิกฤตโควิด-19 แผนฟื้นฟูบริษัทจากประธานกรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของพนักงานบริษัท อดีตพนักงานบริษัท และนักวิชาการผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริษัทจำนวนมากทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการนำเสนอ จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ไม่เคยพบเห็นหรือปรากฎมาก่อน ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลรู้สึกกังวล จึงจำเป็นต้องตั้งคณะงานชุดดังกล่าวขึ้น

นายถาวร กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจาก “การบินไทย” เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างองค์กรและการทำงานที่ซับซ้อน มีวงเงินหมุนเวียนวันละหลายร้อยล้านบาท มีรายได้ปีละกว่า 2แสนล้านบาท และมีบุคลากรเกินกว่า 20,000 คนที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบติตตามการบริหารงานกิจการของบริษัท ปัญหาการทุจริตในองค์กรยากแท้ที่คนจำนวนเพียงไม่กี่คนจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และได้ผลสรุปอย่งรอบด้าน ครอบคลุม และเป็นไป เพื่อประโยชน์ของการบินไทยได้อย่างแท้จริง

โดยในคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ให้หัวหน้าคณะทำงานรายงานผลความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งให้ตนรับทราบ โดยให้มีระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน หากไม่เสร็จให้หัวหน้าคณะทำงานรายงานปัญหา ข้อเท็จจริง ให้ตนทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

สำหรับคณะทำงานที่แต่งตั้งนั้น เช่น พล.ต.ท. ชาญเทพ เสสะเวช (บิ๊กหยม) คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, พล.ต.ท. สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รองหัวหน้าคณะทำงาน ส่วนคณะทำงาน มีนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว,นายทินกร ปลอดภัย,นายชัยยุทธ์ ชาญณรงค์,นายปรีชาพร สุวัฒโนดม,นายสัญญา จันทรัตน์ ,พล.ต.ท. หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง,นายพิทย อุทัยสาง เป็นต้น