TIP จัดโครงการ “TIP Face Shield แทนความห่วงใย สู้ภัยโควิด”

TIP ห่วงใยแพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เสียสละจัดโครงการ “TIP Face Shield แทนความห่วงใย สู้ภัยโควิด”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ทิพยประกันภัย จากสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ ห่วงใยแพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เสียสละ จัดโครงการ “Tip Face Shield แทนความห่วงใย สู้ภัยโควิด” รวมพลังร่วมแรงร่วมใจ จัดทำหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันกระเด็น) จำนวน 10,000 ชุด ณ อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ พระรามสาม

เพื่อนำไปมอบให้กับ แพทย์และพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเบื้องต้น จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้สวมใส่ป้องกันในการปฎิบัติหน้าที่ ตรวจรักษาดูแลรักษาประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่เป็นจำนวนมาก

ทิพยประกันภัย ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 และประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว #ห่วงใยเป็นที่สุด ทิพยประกันภัย