‘การรถไฟฯ’ ปรับเส้นทางให้บริการ เข้มสกัด ‘โควิด-19’ จ.แพร่ ระงับวิ่งสู่ ‘เด่นชัย’ เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดที่ ‘ศิลาอาศน์’

“การรถไฟฯ” ประกาศเปลี่ยนแปลงปลายทางขบวนรถเร็วที่ 111/112 “กรุงเทพ–เด่นชัย–กรุงเทพ” เป็น “กรุงเทพ–ศิลาอาศน์–กรุงเทพ” ยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางพื้นที่ จ.แพร่ หวังสกัด “โควิด-19”

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ด้วยมีหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร.0017.2/4381 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2563 แจ้งยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ที่เดินทางโดยรถไฟเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่สถานีเด่นชัย

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาขบวนรถที่เดินทางผ่านจังหวัดแพร่ มีขบวนรถเร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ–เด่นชัย–กรุงเทพ) ที่มีเดินอยู่ในปัจจุบัน จึงได้ประกาศให้ขบวนรถดังกล่าว เปลี่ยนแปลงปลายทางจากสถานีเด่นชัย เป็นสถานีศิลาอาสน์ ดังนี้

  • วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 111 (กรุงเทพ–เด่นชัย) เปลี่ยนปลายทางเป็น กรุงเทพ–ศิลาอาสน์
  • วันที่ 14 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 112 (เด่นชัย–กรุงเทพ) เปลี่ยนต้นทางเป็น ศิลาอาสน์–กรุงเทพ

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง