บัณฑูรฝาก 4 คำเตือน ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธนาคารก็ต้องอยู่ให้ได้

บัณฑูรฝาก คำเตือน อย่ามั่ว- อย่าไม่คำนวณ- อย่าชุ่ย- อย่าเหยียบตีนคนอื่น ต้องมั่นใจในระบบธนาคาร ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ธนาคารก็ต้องอยู่ให้ได้

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ  (Chairman Emeritus) ธนาคารกสิกรไทย แถลงเปิดใจกับสื่อมวลชน ผ่าน Facebook Live ในวันนี้ (8 เม.ย.63) จำได้ว่าได้เคยเข้าเฝ้ารัชกาลที่  9 ซึ่งท่านได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียง  โดยทรงบอกว่าทำอะไรก็ได้ แต่อย่าให้ล่ม คืออย่าทำอะไรให้สุดโต่ง ต้องระมัดระวัง เตรียมรับมือให้พร้อม  ซึ่งสิ่งที่พระราชทานไว้ยังก้องอยู่ในความคิดของตนตลอด  วิกฤตโควิด-19 เป็นพายุลูกใหม่ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีความเสียหายของทรัพยากร ความไม่สงบทางสังคม จึงต้องเตรียมรับมือให้พร้อมเสมอ

สำหรับธนาคารถือได้ว่าฟื้นความเสียหายจากในอดีต แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงตลอดเวลา คนอยากได้เพียงกำไร  แต่เนื่องจากระบบธนาคารมีโครงสร้างการเงินที่ดี แม้จะมีความถดถอยทางเศรษฐกิจ มีผลกำไรน้อย แต่เชื่อว่าระบบธนาคารยังอยู่ได้ด้วยการวางแผน และเงินทุนสำรองที่ดี 

สำหรับความสนใจของตนเองคือเรื่องการเกษตร และที่ผ่านมาได้ดึงธนาคารกสิกรไทยเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการรักษาป่าต้นน้ำในจังหวัดน่าน ซึ่งมีความสูญเสียมาก ดังนั้น ต้องแก้ปัญหาจากการให้คนมีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมไปกับการรักษาป่า ต้องมีความรู้ใหม่ เพื่อให้การทำมาหากินดีขึ้น  นับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตหลังจากงานที่ธนาคารกสิกรไทย  

จนถึงปัจจุบันทำงานธนาคารมา 40 ปี คิดว่าถึงแก่เวลาแล้ว มีความมั่นใจในคณะกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ จึงได้ส่งมอบงานด้วยความสบายใจ ไม่มีความกังวล มีความสุข วันนี้ ถือว่าจบฉากเดิมของตนเองอย่างสบายใจ แต่ยังอยู่ที่ธนาคาร เนื่องจากยังต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของธนาคารเพื่อช่วยงานอื่นต่อไป