กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 740,000 บาท ให้แก่นายพจนาท แสนนุภาพ และนายธีรนาท แสนนุภาพ ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นบุตรของนางเสาวลักษณ์ แสนนุภาพ ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

โดยมีนายสุปรีชา ผิวขาว ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเร็วๆ นี้