สมาคมประกันชีวิตไทยรวมช่องทางติดต่อบริษัทประกันชีวิตพร้อมให้บริการช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน