TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ให้บุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครอง ประกันภัยไวรัส COVID-19 เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ในขณะนี้ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ อาคารจัสมิน ถนนแจ้งวัฒนะ