“เมืองไทยประกันภัย” มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์

เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวม 162 คน ทุนประกันภัยรวม 194 ล้านบาท

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าของไทย ได้รับความไว้วางใจจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ให้ดูแลความคุ้มครองประกันภัยโคโรนา (Covid-19) ให้แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวม 162 คน ทุนประกันภัยรวม 194 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหารพันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มอบความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้รับเงินทันที 200,000 บาท กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้รายวันๆ ละ 1,000 บาท (สูงสุด 15 วัน) รวมทั้งได้มอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า อยู่ในภาวะโคม่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้รับเงินสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000,000 บาท ระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี โดยทั้งหมดนี้จะมอบให้แก่ ผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานทั้งหมด 143 แห่ง และผู้บริหารในส่วนกลางตั้งแต่ระดับรองอธิบดี เป็นต้น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ เป็นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทำงานหนักต่อเนื่อง และต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติของไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกัน ด้วยมีหน้าที่หลักที่ต้องดูแลผู้ต้องขังกว่า 3 แสนรายทั่วประเทศ ภายใต้ข้อจำกัดด้านสถานที่ที่คับแคบและแออัด จึงน่าเห็นใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มีคำกล่าวหนึ่งของชาวราชทัณฑ์ที่รู้สึกประทับใจคือ ข้าราชการราชทัณฑ์คือข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีผลงาน ไม่ทรยศต่อหน้าที่” ซึ่งตนมองว่านี่คือปณิธานของข้าราชการที่ดี ที่น่ายกย่อง พวกเราชาวเมืองไทยประกันภัย รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสดูแลพี่น้องชาวข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ด้วยความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid-19) แก่คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ซึ่งถือเป็นความห่วงใยและความตั้งใจจริงของเรา ที่ขอมีส่วนดูแลผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมของเราอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งท่านเหล่านี้ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่สำคัญนี้ไปได้ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังความสามารถ อยู่ทั่วประเทศ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการรับมือและเยียวยาสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ร่วมกัน ตามหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย ที่มีหน้าที่อยู่เคียงข้างและเยียวยาประชาชนเมื่อยามเกิดอุบัติภัย นางนวลพรรณ กล่าว