‘กรมควบคุมโรค’ ร่อนหนังสือถึง ‘รถทัวร์-รถไฟ-สนามบิน’ เข้มคัดกรองผู้โดยสารเดินทางหนี ‘โควิด-19’ ออกจาก กทม.-ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา

“กรมควบคุมโรค” ร่อนหนังสือถึง “บขส.-รฟท.-สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง” เข้มคัดกรองผู้โดยสารเดินทางออกจาก กทม.-ปริมณฑล กลับภูมิลำเนา หนีโควิด-19 พร้อมแนะงดการเดินทาง หวั่นแพร่เชื้อ ด้าน “การรถไฟฯ” เผย ผดส.เดินทางลดลง ฟาก บขส.ระบุส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เปิดเผยว่า วันนี้ (22 มี.ค. 2563) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ทำหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เรื่อง ขอความร่วมมือการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ ขบ. แจ้งไปยัง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทำความสะอาดพาหนะทั้งก่อน-หลังและการเดินทาง โดยเน้นพื้นที่สัมผัสร่วม รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลของผู้โดสสร อาทิ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถติดตามและสอบถามได้

ขณะเดียวกัน ให้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสาร ก่อนการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากพบว่ามีไข้ จะปฏิเสธการเดินทาง พร้อมทั้งแนะนำให้กลับที่พัก เพื่อเฝ้าระวัง และสังเกตอาการ ในส่วนของสถานีปลายทางหากพบผู้โดยสารมีไข้ ให้แจ้งนายสถานีโดยทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้โดยสาร ให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าว ยังได้ส่งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟม.), ท่าอากาศยานสุวรรณถูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองด้วย 

ทั้งนี้ จากข้อมูลของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จะพบอยู่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผนวกกับการออกประกาศ กทม. สั่งปิดสถานที่เสี่ยง ซึ่งทำให้ประชาชนบางส่วนมีความต้องการที่จะเดินทางออกนอก กทม. นั้น กระทรวงสาธารณสุข ขเอแนะนำว่า ไม่ควรเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังเด็ก และผู้สูงอายุ รวมถึงกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ

ด้านรายงานข่าวจากการรถไฟฯ เปิดเผยข้อมูลสถิติประมาณการณ์ผู้โดยสารจากระบบขายตั๋วแบบออนไลน์ว่า ตามที่วานนี้ (21 มี.ค. 2563) กทม.ออกประกาศเรื่องปิดสถานที่ กทม. เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น พบว่า ในช่วงเช้าของวันนี้ 22 มี.ค. 2563 (ข้อมูลเวลา 11.00 น.) ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มีผู้โดยสารเดินทาง 2,428 คน ซึ่งน้อยลงกว่าปกติ หรือมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 10-15% จากที่วานนี้ มีผู้โดยสารออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง 4,032 คน

ทั้งนี้ ภาพรวมการเดินทางของผู้โดยสารในช่วง 5 วันที่ผ่านมานั้น พบว่า วันที่ 17 มี.ค. 2563 มีจำนวนผู้โดยสาร 55,948 คน, วันที่ 18 มี.ค. 2563 มีจำนวนผู้โดยสาร 53,043 คน, วันที่ 19 มี.ค. 63 มีจำนวนผู้โดยสาร 49,788 คน, วันที่ 20 มี.ค. 63 มีจำนวนผู้โดยสาร 51,011 คน และวันที่ 21 มี.ค. 2563 มีจำนวนผู้โดยสาร 29,873 คน โดยจากปกติผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟ เฉลี่ยวันละประมาณ 70,000 คน

ขณะที่ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ขณะนี้กระแสการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) มีจำนวนปกติ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่มาซื้อตั๋วเดินทางกลับในเส้นทาง เช่น แม่สอด, มุกดาหาร, นครพนม และอุบลราชธานี เป็นต้น ทำให้เส้นทางดังกล่าวมีผู้เดินทางเพิ่มขึ้น ส่วนเส้นทางอื่นการเดินทางปกติ 

อย่างไรก็ตาม บขส.ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้ในการเดินทาง หากไม่มีความจำเป็น ขอให้งดเดินทาง เพื่อลดความแออัดภายในสถานีขนส่ง และขอให้ผู้โดยสารเว้น ระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าใช้บริการสถานีขนส่ง รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรถร่วมฯ และรถตู้โดยสาร ให้ช่วยกันดูแลทำความสะอาดรถโดยสาร และดูแลสุขอนามัยของพนักงานประจำรถด้วย