‘กรุงศรี’ หยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศชั่วคราว

กรุงศรี ใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 หยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขาและบูธแลกเงินชั่วคราว

 กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และประกาศหยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย โดยลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่าน Krungsri Boarding Card โดยสมัครได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Krungsri Mobile App (KMA) ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในส่วนของพนักงาน ธนาคารได้ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Booth) ทุกแห่ง หยุดปฏิบัติงานและแยกตัวจนครบระยะเวลา 14 วัน

กรุงศรีขอเน้นย้ำว่าธนาคารมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสที่เป็นมาตรฐานตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำในบริเวณที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ