ออมสิน จับมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ผลิตแอลกอฮอล์เจล 1 ล้านชิ้นแจกประชาชนทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบเงินสนับสนุนโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย Covid-19 โดยจัดทำแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือสำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรุนแรง รวมถึงประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้าง กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกจากมาตรการด้านการเงิน มาตรการภาษี และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นที่จะใช้ในการป้องกัน อย่างแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือ ประชาชนมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีไม่เพียงพอ

 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดำเนินการจัดทำแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือ จำนวน 1 ล้านชิ้น สำหรับนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันตัวเองในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะมีการทยอยแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นจะสามารถแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจล จำนวน 4 – 5 แสนชิ้น ภายในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนที่เหลือจะทยอยแจกจ่ายก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป