เจนเนอราลี่ ผนึก เกียรตินาคิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพเจาะกลุ่มครอบครัว

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จับมือธนาคารเกียรตินาคิน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เลือกจ่ายเบี้ยสั้น 2 ปี หรือจ่ายสบาย 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี โดยรับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา และรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจนถึงอายุ 90 ปี รุกเจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งรายได้สูงที่ต้องการวางแผนมรดกเพื่ออนาคตลูกหลาน

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เผยว่า เจนเนอราลี่ มุ่งมั่นสนับสนุนให้คนไทยได้รับความคุ้มครองควบคู่กับสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง  ในระยะยาว ดังนั้น เจนเนอราลี่และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตออกมาใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ครอบคลุมรอบด้าน โดยออกแบบประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 99/2 (KKGEN Infinite Wealth 99/2) และ เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 99/10 (KKGEN Infinite Wealth 99/10) เสริมไลน์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ โดยมีอายุรับประกันภัยระหว่าง 16 ปี – 70 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 500,000 บาท ส่วนด้านผลประโยชน์นั้น นอกจากความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญาแล้ว กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยจนถึงอายุ  90 ปีอีกด้วย โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มแต่อย่างใด

ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร) กล่าวว่า จากฐานลูกค้าของธนาคารซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์หรือรายได้สูง เช่น ลูกค้าที่มีเงินฝากตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ผลิตภัณฑ์นี้จึงได้ถูกออกแบบทางเลือกในการจ่ายเบี้ยที่สอดคล้องกับกำลังการจ่ายของลูกค้า ทั้งแบบจ่ายเบี้ยสั้นเพียงแค่ 2 ปี หรือ แบบจ่ายเบี้ย 10 ปี สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเบี้ยแบบสบายๆ นอกจากนั้นยังมีผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า ช่วยให้การส่งต่อความมั่งคั่งให้ทายาทเป็นไปตามเป้าหมายแม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น  ดังนั้นจึงมั่นใจว่า เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 99/2 (KKGEN Infinite Wealth 99/2) และ เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 99/10 (KKGEN Infinite Wealth 99/10) จะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างหลักประกันความมั่นคงและวางแผนมรดกเพื่ออนาคต