กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดแห่งปี จากงาน Thailand Top Company Awards 2020 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดแห่งปี Most Trusted Brand Award จากงาน Thailand Top Company Awards 2020 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อสังคมแห่งอนาคต” (Smart Businesses for Future Societies) เพื่อตอกย้ำความเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดจากคนไทย พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรรอบด้านอย่างไม่หยุดนิ่ง

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กรุงเทพประกันชีวิต รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน Thailand Top Company Awards ในสาขา Most Trusted Brand Award หรือ บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดแห่งปี ซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่สามารถได้มาในเวลาเพียงชั่วครู่ แต่เป็นการสั่งสมความไว้ใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคน ที่มีต่อกรุงเทพประกันชีวิตกว่า 68 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ไม่เพียงแค่มอบความมั่งคั่งทางการเงิน แต่ยังมอบความอุ่นใจในทุกย่างก้าวของคนไทย

ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิต ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดถือผู้เอาประกัน พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ทำให้เราเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์การวางแผนชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนาบริการต่าง ๆ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เอาประกันของเรา บริษัทได้เสริมทัพความแข็งแกร่งขององค์กร พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลคู่สัญญา วิธีการหรือระยะเวลาการเคลมที่รวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์

ในการพัฒนาองค์กรนั้น นอกจากผู้เอาประกันแล้ว ประชาชนคนไทยทุกคนเป็นส่วนสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาองค์กร ด้วยนโยบายของบริษัท ต้องการให้ประชาชนได้เข้าใจในการประกันชีวิต และได้รับการวางแผนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณค่าชีวิตของแต่ละคน ดังนั้น กรุงเทพประกันชีวิตมีการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนของสังคมที่สอดคล้องไปกับการพัฒนาองค์กรอีกด้วย อาทิ การสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้แก่ประชาชน ในการวางแผนการเงิน การวางแผนชีวิตประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวที่จะทำให้ตนเองดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและคนข้างหลังอยู่ได้โดยไม่ลำบาก รวมถึงการจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้อยู่ในสังคมด้วยความสุขที่ยั่งยืน กรุงเทพประกันชีวิตจึงดำเนินนโยบายเพื่อสังคมที่จะสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในแต่ละชุมชน ทุกเพศทุกวัย อาทิ โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข มอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ โครงการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน หรือ BLA Happy Gift รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนพลาสติก เป็นต้น

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จึงเป็นความภูมิใจและเป็นการตอกย้ำความเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากคนไทยมาตลอด 68 ปี”