กรุงศรีคว้าสองรางวัลยอดเยี่ยม Best Corporate Bank และ Best SME Bank จาก International Finance Awards 2019

นายพรสนอง ตู้จินดา  ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Corporate Bank – Thailand 2019 และ Best SME Bank – Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards 2019 ซึ่งจัดโดย International Finance  นิตยสารด้านการเงินชั้นนำระดับโลก รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นของกรุงศรีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการ SME ตลอดจนบทบาทสำคัญของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) ที่ร่วมขับเคลื่อนความเติบโตของภาคเศรษฐกิจไทย