ธนาคารกสิกร ประกาศปิดสาขาแหลมฉบัง 14 วัน เหตุผู้ป่วยโรค COVID-19 ชาวอิตาลี เข้าใช้บริการ

ตามที่ธนาคารได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่มีนาคม พ.ศ. 2563 ว่ามีผู้ป่วยโรค COVID-19 ชาวอิตาลี เข้ามาใช้บริการศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ แหลมฉบัง ชั้น เมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ 14:00 น. นั้น

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของธนาคารกสิกรไทย และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด ธนาคารได้ทำการปิดอาคารศูนย์ธุรกิจต่างประเทศและสาขาแหลมฉบังดังกล่าวโดยทันที เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ทุกชั้น ทั้งอาคาร รวมถึงให้พนักงานกักตัวเองในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน (Self Quarantine at Home)

อนึ่ง ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียง เช่น สาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง และสาขาศรีราชา หรือ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ มาบตาพุด หรือ ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ธนาคารมีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคั