“เอไอจี” มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย ในโครงการ “ส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย”

กลุ่มบริษัทเอไอจีประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัยระดับโลก นำโดย นางสุทธินันท์ คุรุหงษา ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง และ นางสาวศุภดา มั่นพิริยะกุล ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนพนักงานมอบเงินจำนวน 108,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “ส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย” ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสมทบทุนและส่งต่อความช่วยเหลือนี้ไปยังสภากาชาดออสเตรเลีย ให้นำไปใช้ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน

เงินบริจาคในครั้งนี้ ได้จากการระดมทุนจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายในองค์กรของพนักงาน กลุ่มบริษัทเอไอจีประเทศไทย โดยกลุ่มพนักงานและผู้บริหารได้เปิดร้านขายของ รวมทั้งนำของใช้ส่วนตัวมาเปิดประมูลและ การทำกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ชื่อ“โคอาล่าแฟร์”เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือโครงการดังกล่าว

นอกจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าแล้ว การทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนที่เอไอจีเข้าไปดำเนินธุรกิจนับเป็นหนึ่งในดีเอ็นเอหลักของเอไอจีและอยู่ในจิตสำนึกของพนักงานเอไอจีทั่วโลกภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม