ธพว.เดินหน้าเชิงรุกลุยมาตรการ “พัก-ขยาย-เติม” อุ้มลูกค้าได้รับผลกระทบ “ไวรัสโควิด-19”ทั้งทางตรงและอ้อม

ธพว. เดินหน้าช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบจาก “ไวรัสโควิด-19” ทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการแนะนำเข้าถึงมาตรการ “พัก-ขยาย-เติม” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ป้องกันตกชั้น แจงเปิดโอกาสพักชำระหนี้เงินต้นนานสูงสุด12เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจพร้อมเติมทุนเสริมสภาพคล่อง ประคองธุรกิจผ่านภาวะฉุกเฉินไปได้ด้วยดี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่ ธพว.  ออกชุดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของ“ไวรัสโควิด-19” ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ขณะนี้ นอกเหนือจากที่ลูกค้าจะติดต่อสมัครเข้าร่วมมาตรการด้วยตัวเองแล้วธนาคารทำงานเชิงรุกโดยให้พนักงานสาขาทั่วประเทศ  เข้าเยี่ยมกิจการหรือโทร.สอบถามลูกค้า เพื่อจะแนะนำลูกค้าที่กำลังได้ผลกระทบเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้สะดวกสบาย  ช่วยให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจทันท่วงที สามารถจะดำเนินธุรกิจต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมถึง ป้องกันการตกชั้นของลูกค้า

ทั้งนี้  ชุดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก“ไวรัสโควิด-19” ของ ธพว. นั้น  ครอบคลุมทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจนำเที่ยว  ร้านขายของฝากของที่ระลึก ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ฯลฯ และธุรกิจที่เป็น Supply Chain หรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางตรงประกอบด้วย

1.มาตรการ “พัก” ชำระหนี้เงินต้นสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง นานสูงสุด 12 เดือน และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม นานสูงสุด6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระการชำระหนี้และมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยเริ่มพักชำระนับจากเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น

2.มาตรการ “ขยาย” เวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจและสำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกันเดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)ระยะที่ 5-7  ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ทำหน้าที่เป็นหลักทรัพย์ช่วยค้ำประกันให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อได้คล่องตัวขึ้น)  สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

3.มาตรการ “เติม” ทุนดอกเบี้ยถูกเสริมสภาพคล่องเพื่อให้ลูกค้ามีเงินทุนไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจ   คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3%ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย และบุคคลธรรมดา 5%ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 5 แสนบาทต่อราย   ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

Print

นางสาวนารถนารี กล่าวต่อว่า จากชุดมาตรการดังกล่าว จะช่วยลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ประคองธุรกิจ รักษาสภาพการจ้างงานในกิจการ และช่วยป้องกันการตกชั้นได้อีกทางหนึ่ง โดยลูกค้า ธพว. ที่ต้องการร่วมมาตรการ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่  30 มิถุนายน2563 ณ สาขาธพว. ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

ทั้งนี้ ธพว. ยังมีมาตรการดูแลสุขภาพให้แก่พนักงาน และลูกค้าธนาคาร โดยทุกท่านที่จะเข้าสู่อาคารสำนักใหญ่  SME D Bank ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะขออนุญาตไม่ให้เข้าอาคารพร้อมแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที อีกทั้ง จัดหาปรอทแก้ววัดไข้ และหน้ากากอนามัย ให้แก่พนักงานทุกคน จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกจุดเข้าออกของอาคารสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ  รวมถึง หมั่นทำความสะอาดสถานที่ทำการ เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

นอกจากนั้น ออกประกาศคำสั่งภายใน ขอให้พนักงานทุกคน ระงับการเดินทางไปยังประเทศและพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  กรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กำหนดให้ต้องไปตรวจคัดกรอง ณ สถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และส่งใบรายงานผลการตรวจให้แก่ผู้บังคับบัญชาทันที พร้อมกับให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) 14 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางถึงประเทศไทย  โดยไม่ถือเป็นวันลา