กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณสุกัญญา เที่ยงธีระธรรม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมคุณพัณณดา ไชยมงคล รองประธานอาวุโส บริหารงานขายฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยม ด.ต.สงกรานต์ มุมทอง ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนคราชสีมา โดยผู้บริหารให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 20,000 บาท ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา