กรุงศรีสนับสนุนสินเชื่อแก่มิราเคิล กรุ๊ป เพื่อขยายธุรกิจในเครือ

นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการ และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร. อัศวิน อิงคะกุล ประธานกลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป และนายอนัคพล อิงคะกุล  รองประธานกลุ่มบริษัทในเครือมิราเคิล กรุ๊ป ร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรม การประชุมและสัมมนาในเครือมิราเคิล กรุ๊ป