กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านบูเกะตา โดยมีนายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบูเกะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับการมอบเครื่องกรองน้ำในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดทำโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับเด็กนักเรียน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันได้มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้วรวมจำนวน 78 แห่ง