เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล Best Investment Manager ประจำปี 2562 จาก Euromoney ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน และ นายปกป้อง ยินดีผล ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Best Investment Manager ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนายมาร์คัส แลงสตัน หัวหน้าฝ่ายตลาดอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร Euromoney โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีผลิตภัณฑ์และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่น ทั้งนี้ เอไอเอได้รับรางวัลดังกล่าวจากผลการสำรวจองค์กรต่างๆ กว่า 2,175 องค์กร ใน 76 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตและก้าวหน้าในประเทศไทย นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของเอไอเอในด้านการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย