BKI มอบสินไหม PA 1st Smart

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart  จำนวนเงิน 1,040,000 บาท ให้แก่ นางสาวนุชนารถ หมัดอาดัม ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวนุสรา จีรวงศ์สุนทร ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์

โดยมีนายสุพาศน์ วิริยะรังสฤษฎ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะดังเบซาร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาปะดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้