TIP ส่งทีม TIP Smart Assist และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ประชาชนชุมชนคลองขวาง ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชน

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด ได้ส่งทีม TIP Smart Assist และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชุมชนคลองขวาง พระรามสาม หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในชุมชนคลองขวาง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ได้รับความเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน พร้อมนำถุงยังชีพ น้ำดื่ม นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เบื้องต้นได้ส่งทีม TIP Smart Assist และหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน รวมถึงมอบน้ำดื่ม อาหาร สำหรับประชาชนที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ทางทิพยประกันภัยสำนักใหญ่ ยังได้เตรียมการช่วยเหลือเพื่อมอบสิ่งของต่างๆที่จำเป็นต่อไป

พร้อมกันนี้ยังมีนางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย พลตำรวจตรีสามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 พ.ต.อ.สุธี เสน่ห์ลักษณา ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา รวมถึงทีม TIP SMART ASSIST และทีมอาสาบรรเทาภัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมพลังลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนคลองขวาง พระรามสาม หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า เครื่องอุปโภค-บริโภค อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆยังตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อแจ้งความต่างๆ และการไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งไฟส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีขวัญและกำลังใจกลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติได้อย่างโดยเร็วที่สุด