วิริยะประกันภัย บริจาคเงินช่วยเหลือเยียวยา ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์โคราช รายละ 1 แสนบาท

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความรู้สึกเสียใจ และตระหนักถึงความสูญเสียและความเสียหายจากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญในจังหวัดนครราชสีมาที่ทำให้มีผู้เสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างทันท่วงทีให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมบูรณาการช่วยเหลือเยียวยาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยการมอบหมายให้ผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทนในพื้นที่ที่มีการนำศพกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศล เพื่อเข้าไปเคารพศพ และแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไป พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 27 ราย รายละ 100,000 บาท ซึ่งมีทายาทของผู้เสียชีวิตบางราย ได้แสดงเจตจำนงที่จะนำเงินเยียวยานี้ไปบริจาคเพื่อการสาธารณกุศล

เฉพาะในภาพ นายอำนาจ นานคงแนบ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน อุดรธานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 100,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต คือ พลทหารเมธา เลิศศิริ หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ วัดโพธิสมพร ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี