BKI เร่งจ่ายสินไหมทดแทนจากเหตุกราดยิงที่โคราช

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยนายพรณรงค์ น้ำแก้ว ผู้จัดการสาขานครราชสีมา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 140,000 บาท ให้แก่นางเที่ยง การบรรจง ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวกรรณิการ์ การบรรจง ผู้เอาประกันภัยที่ถูกยิงเสียชีวิต โดยมีนายประกาษิต สุ่มประดิษฐ์ ผู้จัดการภาคนครหลวง 7 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้นายอธิวรุตม์ ดลจิรพิสิฐ  ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขานครราชสีมา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ยังได้เข้าเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าสุขภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน ผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยบริษัทฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563