พานาโซนิค ทุ่มงบกว่า 10 ลบ. จัดงาน “Panasonic Business Solution Open House 2020”

ในระหว่างวันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์นี้ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Panasonic Business Solution Open House 2020” เพื่อนำสินค้าของพานาโซนิคที่มีอยู่อย่างหลากหลายมากกว่า 15 กลุ่มสินค้ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน จัดทำเป็น ซิสเต็มส์ โซลูชั่น สำหรับตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจในยุคใหม่ โดยได้ทุ่มงบประมาณสำหรับจัดงานในครั้งนี้กว่า 10 ล้านบาท เพื่อจำลองบรรยากาศเสมือนจริง สำหรับการใช้งานในรูปแบบ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ใน 6 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึง 8 วัน จำนวน 19 รอบด้วยกัน ณ ออดิทอเรี่ยม ฮอลล์ ชั้น 5 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเสรีไทย
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ คุณแก้วใจ ประเสริฐกรรณ อีเมล์ kaewjai.prasertkan@th.panasonic.com หรือโทร. 0-2731-8888 ต่อ 1258