JDB สปป.ลาว จัดฉลอง 30 ปียิ่งใหญ่ พร้อมยกระดับมาตรฐาน-คุณภาพสู่สากล

แบงค์ร่วมพัฒนา JDB สปป.ลาว จัดฉลอง 30 ปี ยิ่งใหญ่ ฟาก “ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ” สปป.ลาว การันตีความสำเร็จ เชื่อมั่นในการบริหารงาน ด้าน “เอกพันธ์” ลั่นพร้อมยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้บริการสู่ระดับสากลต่อไป

นายสอนไซ ซิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาว เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาธนาคารร่วมพัฒนา JDB อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสปป.ลาวมาโดยตลอด มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารแบ่งการเติบโตออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงแรกมีนักลงทุนของประเทศไทยร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาว ช่วงที่ 2 เป็นของนักธุรกิจไทย 100% และช่วงที่ 3 เป็นนักธุรกิจของสปป.ลาวเข้าไปดำเนินการทั้งหมด ซึ่งทั้ง 3 ระยะล้วนมีการบริหารที่เติบโตอย่างแตกต่างกัน

ทั้งนี้ ช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาพบว่า การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีแนวโน้มการเติบโตที่รวดเร็ว จากก่อนนี้มีจุดบริการจำนวน 6 แห่งแต่ปัจจุบันมีแล้ว 60 แห่ง อีกทั้งยังมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงก่อนหน้านี้มีทุนทรัพย์ 500 ตื้อกีบ (1.5 พันล้านบาท) ปัจจุบันมีทุนทรัพย์เพิ่มแล้วกว่า 5,000 ตื้อกีบ (1.5 หมื่นล้านบาท) ขยายตัวได้เร็วในช่วงระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้นหนี้เสีย หรือ เอ็นพีแอลช่วง 6 ปีก่อนนี้มีกว่า 10% แต่ปัจจุบันเหลือ 0.2% เท่านั้น ซึ่งแสดงว่าธนาคารร่วมพัฒนา JDB มีการบริหารทุนอย่างมีคุณภาพ 

“ประการสำคัญธนาคารมีแนวทางการบริหารธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ หลายคนเข้าใจว่าเป็นการบริหารค่าเงิน แท้ที่จริงแล้วเป็นการบริหารค่าความเชื่อถือ เงินเป็นสื่อกลางของการค้าความเชื่อถือดังกล่าว ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นแก่ธนาคารนำเงินมาฝากเพราะเล็งเห็นว่าธนาคารมีความมั่นคงและมีคุณภาพ เช่นเดียวกับกรณีที่ธนาคารมีความมั่นใจนักลงทุนที่กู้เงินของธนาคารออกไปทำธุรกิจนั่นเอง” นายสอนไซ กล่าว

นายสอนไซ กล่าวต่ออีกว่า โดยช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ติดตามการดำเนินงานของธนาคารร่วมพัฒนา JDB มาโดยตลอด พบว่าได้ผ่านอุปสรรคปัญหามานานัปการจนส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในวันนี้ ซึ่งการพัฒนาในวันนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด นอกจากนั้นยังได้มีส่วนร่วมสร้างงาน เสียภาษีอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีในโอกาสครบรอบ 30 ปีในวันนี้

ด้านนายเอกพันธ์ พระพิทักษ์ ประธานบริษัท ศรีเมืองกรุ๊ป เจ้าของธนาคารร่วมพัฒนา JDB กล่าวว่า ในนามประธานสภาบริหารธนาคาร JDB ขอนำย้อนกลับไปช่วงก่อน 6 ปีที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารธนาคารแห่งนี้ มีผู้ร่วมบริหารร่วมก่อตั้งมาแล้วหลายรุ่น ซึ่งในครั้งนี้ยังได้เชิญท่านผู้บริหารในอดีตเข้ามาร่วมงานฉลอง 30 ปีนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ได้มีโอกาสทำหน้าที่บริหารต่อจากนายสาโรจน์ สินสมบูรณ์ อดีตประธานสภาบริหาร JDB ที่มอบความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้ตนเข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหาร ขอยืนยันว่าจะนำพาการบริหารธนาคารไปสู่ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป แต่จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พนักงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันอย่างเต็มที่ 

ดังนั้นในนามประธานสภาบริหารธนาคารร่วมพัฒนา JDB ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการบริหารธนาคารมาโดยตลอด โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาก็ได้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ คือการปล่อยสินเชื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ สปป.ลาว เพื่อก่อสร้างทางด่วน การพัฒนาชนบท เขื่อนพลังงานไฟฟ้าขนาดย่อม ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับภาคการเกษตรผลิตสินค้า การให้สินเชื่อแก่พนักงานด้านการศึกษา โดยเกิดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของผู้บริหารธนาคารทุกคน

นายเอกพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า การขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของสปป.ลาวให้เข้มแข็ง ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีตลอดมา เกิดการชี้นำจากภาครัฐโดยเฉพาะธนาคารแห่ง สปป.ลาว จนเกิดการขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมตลอดมาแสดงออกถึงความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดของการพัฒนาธนาคารร่วมพัฒนา JDB ด้วยการทุ่มเทสติปัญญาของผู้บริหารและพนักงานพร้อมยกระดับความรู้ความสามารถพัฒนาธนาคารให้เติบโตต่อเนื่องเรื่อยมา

“ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งธนาคารร่วมพัฒนา JDB ถือว่าใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร และขอสัญญาว่าต่อจากนี้ไปจะพัฒนาองค์ความรู้พร้อมรับฟังความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข พร้อมสัญญาอีกว่าจะบริหาร ให้บริการด้านการเงินอย่างครบวงจร ทันสมัย รวดเร็วและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับชื่อเสียงของธนาคารร่วมพัฒนา JDB ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในสังคมทุกระดับ ทั้งในระดับอาเซียน และระดับสากล” 

สำหรับการจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของธนาคารร่วมพัฒนา JDB ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำประเทศสปป.ลาว อาทิ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศ.ดร.กิแก้ว ไขคำพิทูน รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว นายเฉลิมชัย กรมสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภรรยา ตลอดจนนักธุรกิจไทยอีกหลายคนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้

โดยไฮไลต์บรรยากาศภายในงานเจ้าภาพได้นำสาวงามที่ชนะการประกวดเวทีต่างๆของสปป.ลาวเข้ามาร่วมเต้นรำวงกับผู้นำประเทศ ผู้นำหน่วยราชการที่รับเชิญระดับวีไอพี พร้อมชมความบันเทิงจากนักร้อง นักเต้นชื่อดังของสปป.ลาว และไทย อาทิ อเล็กซานดร้า, ต้อม เรนโบ และหญิงลี ให้ลูกค้าได้รับความสนุกสนานอย่างเต็มที่ก่อนที่ในช่วงท้ายการจัดงานฉลอง 30 ปีจะมีการมอบเงินการกุศลกว่า 3 แสนบาทให้องค์กรต่างๆ การจับสลากมอบรถยนต์ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวญี่ปุ่นและโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าผู้โชคดี ได้ลุ้นโชคก่อนกลับบ้านอีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารร่วมพัฒนา JDB ของสปป.ลาว มีพนักงานกว่า 600 คนโดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2532  แรกเริ่มมีหน่วยให้บริการจำนวน 4 แห่งที่วัดไตร วังเวียง หลวงพระบาง และธาตุหลวง ปัจจุบันมีหน่วยให้บริการ 60 แห่งทั่วสปป.ลาวกับบริการด้านการเงิน ภายใต้การนำของนายเอกพันธ์ พระพิทักษ์ ประธานบริษัทศรีเมืองกรุ๊ปคนล่าสุดที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจพลังงานไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและถนนหลายโครงการ บริษัทออกแบบดีไซน์และนำเข้า-ส่งออก ตลอดจนวงการประกันภัย ที่ปรึกษากฏหมาย และการลงทุนด้านต่างๆ โดยได้ขยายธุรกิจไปที่กรุงเทพมหานคร กัมพูชา อังกฤษ  และแอฟริกา เน้นการใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวดเร็วมาให้บริการลูกค้า