พานาโซนิค วาง 3 กลยุทธ์รุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งเป้าผู้นำการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลูชันส์ที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ไลฟ์ โซลูชั่นส์ ประเทศญี่ปุ่น กำหนดกลยุทธ์หลักสำหรับการรุกตลาดกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และสังคม ผนึกกำลังผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในแต่ประเทศมอบโซลูชันส์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ตั้งเป้ายอดจำหน่ายทั่วภูมิภาค 27,800 ล้านบาท หรือ 100,000 ล้านเยน ในปี 2564  

มร.ไดโซะ อิโตะ (Mr. Daizo Ito) รองประธานกรรมการอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ไลฟ์ โซลูชั่นส์ ประเทศญี่ปุ่น  กล่าวว่า ในปี 2563 บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ไลฟ์ โซลูชั่นส์ ประเทศญี่ปุ่น ได้เร่งดำเนินการกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ และการนำเสนอโซลูชันส์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาทางสังคม ด้วยแผนการเหล่านี้ พานาโซนิคคาดว่าจะสามารถบรรลุยอดขาย 100,000 ล้านเยน (ประมาณ 27,800 ล้านบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ในปี 2564

จากข้อมูลพบว่าตัวเลขจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างการเติบโตด้วยเช่นกัน เป็นที่คาดการณ์กันว่ากลุ่มประเทศในอาเซียน ได้แก่  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  ไทย  เวียดนาม และมาเลเซีย จะมีประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 580 ล้านคนในปี 2563 เป็น 640 ล้านคนในปี 2573 โดยมีจำนวนการก่อสร้างบ้านเรือนในปี 2564 ประมาณ 4.41 ล้านหลัง หรือคิดเป็น 5 เท่าของประเทศญี่ปุ่น

สำหรับแผนกลยุทธ์การตลาดได้ให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง โดยเรื่องแรก เป็น การเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยจะมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและความแข็งแกร่งด้านบุคลากร ซึ่งปัจจุบันพานาโซนิคได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในประเทศญี่ปุ่นครบวงจร อาทิ อุปกรณ์แสงสว่าง  อุปกรณ์เดินสายไฟ  พัดลมระบายอากาศ ฯลฯ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าที่เข้มแข็ง และการผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มออกมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันยังต้องการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ากลุ่มอุปกรณ์เดินสายไฟให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกลยุทธ์และองค์ความรู้ด้านการขายที่ได้สั่งสมไว้จากตลาดญี่ปุ่น  มาสร้างเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายให้กับพาร์ทเนอร์ อีกทั้งยังจะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าควบคู่ไปกับการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านบุคลากรให้มากยิ่งขึ้นด้วย ภายใต้เป้าหมายของการเป็นเป็นผู้ผลิตวัสดุอิเล็กโทรนิครบวงจร  โดยพานาโซนิคจะร่วมมือภายในกลุ่มบริษัท เพื่อนำเสนอพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย และสะดวกสบาย อาทิ  “พื้นที่สำหรับการเรียนรู้” ที่ทำให้การเรียนหนังสือและการอ่านหนังสือเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ “พื้นที่สำหรับการนอนหลับอย่างสุขสบาย” เพื่อให้ตื่นขึ้นมาอย่างสดใส ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้เรื่องต่อมา จะเน้นสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินงาน และจะรุกเข้าสู่ธุรกิจครัวและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายธุรกิจระบบที่อยู่อาศัยของพานาโซนิคมีแผนที่จะรุกเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในที่อยู่อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เทคโนโลยีฟังก์ชั่นสูง และประสบการณ์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์แพ็คเก็จสำเร็จรูปสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในที่อยู่อาศัย อาทิ ห้องครัว ห้องอาบน้ำสำเร็จรูปไปยังตลาดท้องถิ่น นอกจากนี้ สำหรับประเทศไทย พานาโซนิคได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการตู้ล็อคเกอร์ในการทดสอบ “smart box” ซึ่งเป็นตู้สำหรับรับพัสดุไปรษณีย์แบบ IoT (Internet of Things) สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยสมาร์ทโฟนอีกด้วย

เรื่องสุดท้าย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาสังคม ผ่านการขยายธุรกิจบ้านสำเร็จรูป (Prefabricated) ในประเทศจีน  และธุรกิจระบบกรองน้ำส่วนกลาง ซึ่งในอนาคตอันใกล้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีปัญหาทางสังคมที่เด่นชัด ดังนั้นพานาโซนิคได้พยายามพัฒนาโซลูชั่นเครื่องฟอกอากาศและน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ด้าน “สุขภาพ ได้พัฒนาสินค้าใหม่คือ “ระบบกรองน้ำส่วนกลาง” ที่ช่วยทำความสะอาดน้ำ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ด้าน “การขาดแคลนแรงงาน  มี “บ้านสำเร็จรูป” สำหรับหอพักและอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาก่อสร้าง ลดปริมาณงาน และทำให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น  โดยได้เริ่มจำหน่ายในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  จึงวางแผนที่จะขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  และ ด้าน “สังคมผู้สูงอายุ  พานาโซนิคได้นำเสนอสินค้าฝักบัวพร้อมเก้าอี้นั่ง “เดอะชาวเวอร์ (座シャワー) และเตียงนอน ริโชเนะ” เตียงโรโบติกที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว