เจนเนอราลี่ ผนึก ศรีสวัสดิ์ขยายฐานลูกค้า มอบความคุ้มครองลูกค้าสินเชื่อ เพิ่มช่องทางการขาย

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และนางสาวธิดา  แก้วบุตตา กรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์  พาวเวอร์ 2014 ผู้ให้บริการสินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทุกประเภท และเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท  ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อรุกตลาดประกัน สู่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าสินเชื่อ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม “สวัสดิ์คุ้มค่า” สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 50 สตางค์ ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 400,000 บาท และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม “สวัสดิ์คุ้มครอง” ซึ่งให้ความคุ้มครองกลุ่มลูกค้าที่มีสินเชื่อ โดยคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี100% ของจำนวนวงเงินกู้ และกรณีสูญเสียอวัยวะและสูญเสียสายตา รับความคุ้มครองสูงสุด 100% ของจำนวนวงเงินกู้ โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าเพื่อแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และช่วยลดความกังวลหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยนำเสนอผ่านช่องทางที่มีศักยภาพของศรีสวัสดิ์กว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์  กล่าวว่า “การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของเจนเนอราลี่ในการเพิ่มช่องทางการขายและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เจนเนอราลี่เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางการขายให้กับเจนเนอราลี่ได้เป็นอย่างดี โดยการตกลงเป็นพันธมิตรครั้งนี้นอกจากผลิตภัณฑ์  “สวัสดิ์คุ้มค่า” และ “สวัสดิ์คุ้มครอง”แล้ว เจนเนอราลี่ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆร่วมกับศรีสวัสดิ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าศรีสวัสดิ์ยังสามารถรับสิทธิประโยชน์มากมายผ่านเครื่องมือดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชัน Generali 365 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าในด้านต่างๆ  ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอีกด้วย”