กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล Most Innovative Health Insurance Product Thailand จาก International Finance Awards 2019

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Most Innovative Health Insurance Product Thailand บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมประกันสุขภาพ จากงาน International Finance Awards 2019 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของกรุงเทพประกันชีวิตในความโดดเด่นด้านการพัฒนาประกันสุขภาพ จนประสบความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมา รางวัลนี้ยังเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก จัดโดย International Finance Magazine นิตยสารชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ตลาดการเงินทั่วโลกให้แก่ผู้บริหารชั้นนำของโลก

คุณอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กรุงเทพประกันชีวิตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสื่อชั้นนำระดับสากลอย่างนิตยสาร International Finance ที่ได้มอบรางวัลระดับโลกให้แก่กรุงเทพประกันชีวิต ในสาขา Most Innovative Health Insurance Product Thailand แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมในระดับสากลด้านการพัฒนานวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานและอุทิศตนเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินเติบโตและก้าวหน้าขึ้นผ่านกิจกรรมมากมาย อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการหลังการขายทั้งการให้บริการ การเคลม และการดูแลผู้เอาประกันภัยที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านผลิตภัณฑ์ ไม่เฉพาะแต่การสร้างความมั่งคั่ง แต่บริษัทยังมุ่งสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันควบคู่ไปด้วย แต่สิ่งที่จำเป็นเมื่อมีการวางแผนทั้ง 2 ด้านแล้ว การปกป้องคุ้มครองความเสี่ยงด้านสุขภาพนับเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนาแบบประกันด้านสุขภาพให้ครอบคลุมและเข้าถึงคนในทุกๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมความหลากหลายของโรคและรูปแบบในการรักษา ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรคร้ายแรง การคุ้มครองรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุ้มครองการรักษาที่ทันสมัยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงบริการต่างๆ เช่น การเพิ่มโรงพยาบาลคู่สัญญาให้ครอบคลุม ปรับปรุงระบบการเคลมมีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และรวดเร็ว มีช่องทางการขายและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันที่มากขึ้น พร้อมมอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้เอาประกันได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยมีการบริการบีแอลเอ เอเวอรี่ แคร์ BLA Every Care สายด่วนสุขภาพและ BLA Assistance Line ผู้ช่วยส่วนตัว ซึ่งเป็นบริการที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ระหว่างเจ็บป่วย และหลังการรักษา ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ดีที่สุด”

กรุงเทพประกันชีวิตเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพที่ยอดเยี่ยม จะสามารถตอบรับความต้องการและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว โดยรางวัลที่ได้รับนี้นับเป็นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในองค์กรของกรุงเทพประกันชีวิตพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ ตัวแทน และที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป เพื่อความสุขที่มากกว่าของทุกคน