กรุงไทยขานรับแบงก์ชาติเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์พร้อมยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลผ่าน Krungthai NEXT

กรุงไทยพร้อมให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ผ่าน Krungthai NEXT ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือ ลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน การตรวจสอบเอกสาร เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ มีความปลอดภัย ป้องกันการถูกปลอมแปลงเอกสารได้ดีมากขึ้น ขั้นตอนการสมัครง่าย ไม่ซับซ้อน และรวดเร็ว พร้อมทั้งธนาคารมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่หนาแน่น และรัดกุม

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีความพร้อมในการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID Platform :NDID) ผ่านระบบ Krungthai NEXT ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อยกระดับกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวตนให้มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และต้นทุนในการทำธุรกรรม รวมถึงเป็นการป้องกันมิจฉาชีพในการสวมสิทธิหรือปลอมแปลงเอกสารในการทำธุรกรรม

“การยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID บนระบบ Krungthai NEXT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนที่สาขา ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษ ช่วยยกระดับการทำธุรกรรมเปิดบัญชีเงินฝากให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยสูงกว่าการยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ”

ทั้งนี้ ระบบ NDID เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำได้เมื่อผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม (Consent) โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ที่แพลตฟอร์ม แต่ข้อมูลจะถูกเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้ธนาคารที่ให้บริการ โดยธนาคารให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ธนาคารมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นหนารัดกุม และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเท่านั้น

ลูกค้าใหม่ที่สนใจใช้บริการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ ในการเปิดบัญชี สามารถเลือกใช้บริการการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล โดยการดาวน์โหลด Krungthai NEXT จาก App Store และ Play Store หลังจากนั้น สมัครผ่านเมนู Digital ID ใช้บริการง่ายไม่ซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว ผ่าน Krungthai NEXT ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการให้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้การทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย