เอไอเอ ประเทศไทย คว้า 2 รางวัล จากเวที International Finance Awards 2019 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และนายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับรางวัล “International Finance Awards 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในสาขา Best Life Insurance Provider และ Most Innovative Health Insurance Provider จากนิตยสาร International Finance โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก นอกจากนี้ รางวัล “International Finance Awards” ยังแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงสุดด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานและอุทิศตนเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินเติบโตและก้าวหน้า ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้