เจนเนอราลี่ ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า

เจนเนอราลี่ ยืนยันพร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าตามนโยบายหลัก “ประกันความรักคุณ” พร้อมออกนโยบายสร้างการตื่นรู้และการรักษาสุขภาพให้กับลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า ในสภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการเชิงนโยบาย พร้อมทั้งช่วยดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่าจะให้ความคุ้มครองทั้งการรักษาอาการเจ็บป่วยรวมถึงเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไวรัสดังกล่าว ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้วยหวังว่าจะปกป้องและดูแลลูกค้าตามเป้าหมายหลักขององค์กร “ประกันความรักคุณ” อีกด้วย

“เราตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มที่ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราเข้าใจดีว่า ลูกค้าต้องการความมั่นใจและอุ่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันฯ ขอยืนยันว่าลูกค้าสามารถใช้ประกันในการรักษาอาการเจ็บป่วยจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่า รวมถึงหากมีการเสียชีวิตเราจะดูแลสินไหมอย่างเต็มที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นลูกค้าสามารถไว้วางใจให้เจนเนอราลี่ดูแลได้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ออกนโยบายในการดูแลพนักงาน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อป้องกันและให้พนักงานตระหนักรู้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคในครั้งนี้ด้วย” นายบัณฑิตกล่าว

ด้านนางสาว กนิษฐศรี ทองสมุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการและนโยบายการดูแลพนักงานของเจนเนอราลี่ไทยแลนด์ ว่า “ทางบริษัทฯ มีการเฝ้าระวังและสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เช็ดมือตามจุดต่างๆ การอบโอโซนฆ่าเชื้อในสำนักงาน รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการรับมือจากไวรัสชนิดนี้ เพื่อให้พนักงานดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ เช่น พนักงานที่อยู่ในภาวะพักฟื้น ตั้งครรภ์ บริษัทฯ ได้ทำการออกนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้านได้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น” นางสาวกนิษฐศรี กล่าว