เจนเนอราลี่ พร้อมลุยรับปี 63 “Year of Lion’s Spirit” ปีของจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะ

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) พร้อมลุยรับศักราชใหม่! จัดงานสัมมนาผู้บริหารประจำปี เพื่อประกาศแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 2563 “Year of Lion’s Spirit” มุ่งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้แสดง “Spirit” หรือ จิตวิญญาณ แห่งผู้ชนะ ตั้งเป้าปีนี้ตัวแทนจะต้องครบเครื่องไปด้วยกลยุทธ์ที่เข้มขั้นกว่าเดิม เพิ่มศักยภาพที่จะกล้าท้าทายต่อสิ่งใหม่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการรู้เท่าทันนวัตกรรมการขายใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานควบคู่กับทีมงานที่ทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยมีทัพผู้บริหารตัวแทนระดับ Group Manager (GM) และ Sales Manager (SM) จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน ร่วมรับฟังและกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 2020 Active “คนเดิม” เพิ่มผลผลิตจากทัพตัวแทน เสริม “แม่ไก่” เพิ่มทีมผู้นำที่มีศักยภาพ คิดใหญ่ “FP” มุ่งสร้าง FP หรือตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่แบบ full time เพื่อรองรับการเติบโตและขยายผลผลิต เพื่อพิชิตเป้าหมายในปีที่มีพลังของสิงโตติดปีก “YEAR OF LION’S SPIRIT”

ภายในงานมีคณะผู้บริหารและแม่ทัพทุกระดับเข้าร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนกลยุทธ์และนโยบายที่มุ่งพัฒนาช่องทางตัวแทนให้มีคุณภาพ อาทิ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) Mr. Bruce de Broize (Head of Distribution for Asia) นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า (CMCO) มร.มาร์โค เอนนีโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ร่วมแถลงทิศทางองค์กรประจำปี และอัพเดทกลยุทธ์การดำเนินงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณวิทูร เลิศพนมวรรณ นายกสมาคม Gama Thailand เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ “Leader of Today and Tomorrow” เสริมพลังและความรู้เชิงวิชาการเพื่อผลิตตัวแทนมุ่งสู่คุณวุฒิ MDRT ณ นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ สวนนงนุช พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้