กรุงเทพประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลเกียรติยศในงาน 14th EMPLOYER BRANDING AWARDS เดินหน้าพัฒนาบุคลากรคุณภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020 และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020 จากงานประกาศรางวัล 14th EMPLOYER BRANDING AWARDS ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งด้านพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมงาน 14th EMPLOYER BRANDING AWARDS และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ถึง 2 รางวัล ได้แก่ THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2020 และ HR EXCELLENCE AWARDS 2020 โดยรางวัลที่ทางบริษัทได้รับในครั้งนี้มาจากความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร ทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงาน ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบริษัท ตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ในเรื่องของการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ในด้าน Business Innovation & Design Thinking รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ ซึ่งรางวัลนี้เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการพัฒนาด้านบุคลากร และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ในด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ”

งานประกาศรางวัล 14th EMPLOYER BRANDING AWARDS จัดขึ้นโดยสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) และ EMPLOYER BRANDING INSTITUTE – INDIA องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่มอบรางวัลให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลก ที่มีการบริหารงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในการเป็นผู้นำในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและใช้การประชาสัมพันธ์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลา 69 ปี ในการดำเนินธุรกิจ กรุงเทพประกันชีวิตมีความตั้งใจพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้านอยู่เสมอ และจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินครบวงจรให้กับคนไทยต่อไป