กรุงศรีเปิดตัว ‘Make a Pay’ บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์

กรุงศรีเปิดตัว ‘Make a Pay’ บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้ร้านค้า ผู้ประกอบการ SME และนักช้อปออนไลน์

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน และนางนิลวรรณ จีระบุญ ผู้บริหารสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัว ‘Make a Pay’ บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับลูกค้าธุรกิจ SME และร้านค้าออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการในการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของร้านค้าหรือธุรกิจซึ่งต่อเชื่อมสู่แพลตฟอร์ม Krungsri Mobile Application (KMA) ช่วยให้ร้านค้าสามารถปิดการขายและรับเงินได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ Make a Pay ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสดและการดำเนินงานของผู้ประกอบการพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบัญชีในขณะเดียวกัน

Make a Pay เป็นหนึ่งในบริการที่ใช้เทคโนโลยี API ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการเชื่อมต่อของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันของร้านค้าหรือธุรกิจกับระบบมาตรฐานของกรุงศรี สะท้อนความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อลูกค้าบุคคลและลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจไทย สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Call Center โทร. 1572