กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับ ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เปิด “โครงการทางยุทธศาสตร์”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมมือกับ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ผู้ให้บริการ ‘ตู้บุญเติม’ ร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงเพื่อริเริ่ม “โครงการทางยุทธศาสตร์” โดยมี มร. เดนิ ดูเวินน์ ประธานคณะกรรมการ กลุ่มแอกซ่า นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมด้วย นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส และทีมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา