‘Hino’ ผนึก 2 พันธมิตรยกระดับนักขับ วางเป้าสู่สถาบันฝึกสอน ‘Smart Driver’

ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และสหพันธ์การขนส่งทางบก จัดแข่งขัน “Hino Smart Driver Contest 2018” ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับผู้ขับขี่รถบรรทุกสู่คำว่ามืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทาง พร้อมกันนี้ ฮีโน่ยังมีแนวคิดร่วมกับสถาบันการศึกษา กรมขนส่งทางบก และสหพันธ์การขนส่งทางบกเปิดสถาบันฝึกสอน “Hino Smart Driver” เพื่อผลิตผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ

นายอำนวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฮีโน่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกที่มีศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ขับขี่เหล่านี้กลายเป็นนักขับมืออาชีพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮีโน่ได้เน้นเรื่องการฝึกอบรม ร่วมกับสนามกีโทซึ่งการฝึกอบรมนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ตั้งแต่การขับขี่กลางวัน การขับขี่กลางคืน และการจำลองสถานการณ์ในเรื่องของการใช้เบรคและวิธีการบังคับรถเมื่อมีคนวิ่งตัดหน้า ร่วมไปถึงในช่วงเวลาที่ถนนลื่น ที่ต้องรู้ว่าควรใช้ระบบเบรคอะไร เพราะปัจจุบันรถบรรทุกส่วนใหญ่มีทั้งเบรคปกติ เบรคไอเสีย และเบรค ABS ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้การขับขี่รถบรรทุกปัจจุบันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่คนขับเองต้องมีทักษะที่ดีด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ จึงทำให้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันฮีโน่ได้ทำงานร่วมกับกรมขนส่งทางบบก สหพันธ์การขนส่งทางบก และขนส่งจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศัยกยภาพการขับขี่ของผู้ขับรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสมและรอบด้าน

ล่าสุด ฮีโน่ ร่วมกับขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และสหพันธ์การขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน Hino Smart Driver Contest 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ณ สนาม TPRO Training Center และ ณ ทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ – พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งรถที่นำมาจัดการแข่งขันจะเป็นรุ่น HINO 500 Victor 344 พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยในการใช้รถ การใช้รถอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความประหยัดกับ
ผู้ประกอบการ และประหยัดเวลาในการดูแลรักษา และการจัดแข่งขันดังกล่าว

ฮีโน่ต้องการค้นหานักขับที่มีศักยภาพและคุณภาพของผู้ขับขี่ พร้อมสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในการขับขี่ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันการต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Hino Smart Driver จาก TPRO โดยการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกน้ำหนัก และรถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อลากพ่วงบรรทุกน้ำหนัก โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

สำหรับ ฮีโน่เอง ขณะนี้ได้มีแนวคิดร่วมกับทางสถาบันการศึกษา กรมขนส่งทางบก และสหพันธ์การขนส่งทางบก เพื่อเปิดสถาบันฝึกสอนผู้ขับขี่รถบรรทุกอย่างจริงจัง โดยจะได้ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อทำการสอบผู้เข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งผู้ผ่านมาเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถได้รับใบขับขี่ทันที โดยภาคทฤษฎีจะมีการใช้ข้อสอบจากกรมขนส่งทางบก ขณะที่ภาคปฎิบัติฮีโน่จะเป็นผู้ฝึกอบรมโดยจะนำหลักสูตรญี่ปุ่นมาให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้ตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้
ทั้งนี้ เพราะฮีโน่ต้องการเป็นผู้สนับสนุนและผลิตผู้ขับขี่ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมาได้เจรจากับท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกคนเก่าที่เพิ่งได้ย้ายไป และโดยหลักการทางอธิบดีเห็นด้วยเพราะกรมขนส่งทางบกไม่สามารถผลิตผู้ขับขี่ได้ทันกับความต้องการในขณะนี้ ดังนั้น จึงต้องการให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมาช่วยและต้องมั่นใจได้ว่าคุณภาพของกรมขนส่งทางบกอย่างแท้จริง