สนพ. เปิดบริการใหม่ EDV เปรียบเทียบราคาน้ำมันในประเทศอาเซียนเชิงลึก

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำขายปลีกน้ำมัน ณ เมืองหลวงของ10 ประเทศอาเซียน แนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกเปรียบเทียบได้ตามช่วงเวลา ทิศทางราคารายวันในอดีต ซึ่งจัดทำด้วยระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานอาเซียนที่มีมาตรฐานโดย สนพ. และสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 2555

บริการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน หรือ Energy Data Visualization (EDV) เป็นบริการใหม่ที่ สนพ. จัดทำขึ้นผ่านเว็บไซต์ www2.eppo.go.th/EDV เพื่อเปิดเป็นช่องทางใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษา ติดตามข้อมูลที่แท้จริงแบบเจาะลึกด้านพลังงาน ทั้ง ราคาน้ำมันต่างประเทศ และไฟฟ้า โดยข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทาง สนพ. ใช้เวลารวบรวม วิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง และใช้ระบบฐานข้อมูลพลังงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

เบื้องต้นได้เปิดบริการอันดับแรก คือการนำเสนอข้อมูลราคาขายปลีกน้ำมันของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน รวม 10 ประเทศ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการและกำหนดได้เอง ทั้ง รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยมีข้อมูลย้อนหลังถึงวันที่ 20 มกราคม 2555

ทั้งนี้ บริการดังกล่าวยังสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เจาะลึก ครอบคลุม และสามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานได้ อาทิ กราฟทิศทางค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันรายไตรมาสและรายเดือน ข้อมูลเปรียบเทียบราคาน้ำมันที่ถูกกว่าหรือแพงกว่าของทุกประเทศ กราฟแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมัน และข้อมูลเปรียบเทียบการกระจายตัวราคาน้ำมันของแต่ละประทศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สนพ. ตั้งมั่นว่าบริการใหม่นี้ จะสามารถช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะในเรื่องทิศทางราคาน้ำมัน และเชื่อมั่นว่าประชาชนและผู้ที่สนใจ จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข้อมูลเรื่องพลังงาน สถานการณ์ราคาน้ำมัน และไฟฟ้า ได้ที่ www.eppo.go.th และ www2.eppo.go.th/EDV